สร้างภาพสรุปแผนภูมิแท่ง

มันเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างภาพกราฟแท่งได้อย่างง่ายดาย ฉันควรใช้กราฟแท่งเมื่อใด สรุปข้อดีข้อเสียและโครงร่างของกราฟแท่ง

คุณใช้แผนภูมิแท่งเมื่อใด

กราฟแท่งใช้แทนจำนวนเต็ม ตัวอย่างเช่นยอดขายและข้อมูลประชากร มันมีความหลากหลายมากและกราฟที่มักใช้ในธุรกิจ

ประโยชน์ของแผนภูมิแท่ง

  • ・ ความสามารถรอบตัวสามารถเปรียบเทียบได้สูง
  • ·ง่ายต่อการเปรียบเทียบหลายรายการ

ข้อเสียของกราฟแท่ง

  • ·อัตราส่วนไม่ดี

ภาพรวมแผนภูมิแท่ง

กราฟแท่งเป็นกราฟที่แสดงค่าบางอย่างที่มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือลักษณะคล้ายกัน มันเป็นกราฟที่มีความหลากหลายสูงและมักจะใช้ หลายคนใช้กราฟแนวตั้ง แต่กราฟแนวนอนจะดีกว่าเพื่อความสะดวกในการส่ง นอกจากนี้ยังมีแผนภูมิแท่งที่อนุญาตให้คุณกำหนดสัดส่วนสำหรับแท่ง อย่างไรก็ตามหากคุณผสมอัตราส่วนและจำนวนสิ่งที่คุณมุ่งเน้นจะกระจายตัวและยากที่จะส่ง มันจะง่ายขึ้นหากคุณสร้างแผนภูมิวงกลมแยกต่างหากหรือแผนภูมิแท่งแยกต่างหาก
©2024 ちゃちゃっと