Radar chart image creation and overview

It is a tool that can easily create radar chart images. When should I use a radar chart? The advantages, disadvantages, and outlines of radar charts are also summarized.

คุณจะใช้แผนภูมิเรดาร์เมื่อใด

แผนภูมิเรดาร์ใช้เพื่อแสดงแนวโน้มโดยรวม ตัวอย่างเช่นเกรดโรงเรียนและคะแนนร้านค้า คุณสามารถแสดงรายการที่มีความแข็งแกร่งและรายการที่อ่อนแอ

ข้อดีของแผนภูมิเรดาร์

  • ·มีความสามารถในการประเมินคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
  • ・ เมื่อแสดงจุดแข็ง / จุดอ่อน
  • ·เมื่อเปรียบเทียบหลายรายการ

จำนวนเต็มของแผนภูมิเรดาร์

  • ・ มีความจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจว่ามาตรฐานของขีด จำกัด สูงสุด·เครื่องหมายถูก
  • ・ ไม่มีมาตรฐาน

ภาพรวมแผนภูมิเรดาร์

แผนภูมิเรดาร์เป็นกราฟที่ให้คุณเปรียบเทียบขนาดของหลาย ๆ รายการได้อย่างรวดเร็ว แผนภูมิเรดาร์เรียกอีกอย่างว่ากราฟใยแมงมุม เหมาะสำหรับการเปรียบเทียบคุณสมบัติที่คล้ายกันหรือตรงข้ามเช่นการประเมินร้านค้าและการประเมินเกรด มันมีประโยชน์สำหรับการอธิบายภาพรวมทั้งหมดในเวลาสั้น ๆ
©2024 ちゃちゃっと